Arbeid

2002

Lørdag 9.mars 2002 - Flyttedag !

Aure Entrepenering hadde bygd en kjelke av stålbjelker under huset, på denne ble huset dratt langs veien av store maskiner fra Dagfinn Stormyr. Hele operasjonen gikk uten nevneverdige problemer, ikke ei rute ble knust - imponerende arbeid !

Taket måtte av pga vekta under flyttinga og lagt på plass igjen etter at det var kommet på plass på tomta, her hadde vi en kjempedugnad med mange folk involvert.

Se video av flyttinga