Historie

Aure gamle kommunehus

Aure gamle kommunehus lå rett ved tunnelinngangen i sentrum og måtte bort derfra etter pålegg fra veivesenet. Folk i Aure har vært opptatt av skjebnen til huset og forslag fra sanering til bruk som kulturhus har versert.


I oktober 2000 tok Lånna Kunst og Handverkslag initiativ for å bevare huset med en henvendelse til Aure kommune med ønske om bevaring og samtidig interesse for bruk av huset under bestemte forutsetninger. Det ble samtidig dannet ei gruppe i Lånna som skulle være pådrivere overfor kommunen i denne saken.